Slovensky Deutsch    
 

  Vitajte na stránkach spoločnosti
       
TRAMAX PLUS s.r.o.

 
   
 

 
 
 
 
 
 

        

 

O nás

TRAMAX PLUS s.r.o. je mladý napredujúci podnik, ktorý je v oblasti služieb špecializovaný na prevádzanie expertných školení, poradenstvo ako aj na personálne služby spojené s rôznymi projektami. Naša firma je medzinárodne zameraná a ponúka všetky produkty a služby vo viacerých jazykoch (po slovensky, česky, nemecky a anglicky).

Školenia

Náš podnik ponúka v rámci školení širokú paletu expertných školení v oblasti účtovníctva, merania a kontroly rizika ako aj školení manažmentu.

Poradenstvo

Popri tom podporujeme našich zákazníkov poradenstvom v rôznych podnikovo-hospodárskych a technických témach celého produkčného reťazca a tým prispievame k optimizácii a efektívnosti týchto procesov.

Marketing

Naša paleta produktov je doplnená službami v oblasti reklamy a marketingu. TRAMAX PLUS s.r.o. ponúka v tejto súvislosti svojím zákazníkom konzistentné a cieľavedomé koncepty pre trvalé zlepšenie reklamy a marketingu.

Personálne služby

Náš podnik sa v rámci personálnych služieb koncentruje na sprostredkovanie kvalifikovanej pracovnej sily, predovšetkým pre výrobné podniky a podniky kovospracujúceho priemyslu. V tejto oblasti máme početné skúseností s vyhľadávaním, so sprostredkovaím a administratívnym vybavením zamenstnancov, ktorí sú sprostredkovaní našim zákazníkom, predovšetkým v situaciách náhlych kapacitných problémov ako aj zákazkových špičieká ale aj pri dlhodobejšich projektoch.

Kontakt

TRAMAX PLUS s.r.o.
311
015 01 Durciná
Slovensko

ICO: 45879842 - DIC: 2023130175
Email: office@tramaxplus.sk

 

 
 

TRAMAX PLUS s.r.o. - 311 - 015 01 Durciná - Slovensko
ICO: 45879842 - DIC: 2023130175